Zapri

Vizija


Znotraj GZS in PTZ želimo delovati samostojno in prostovoljno kot organizirana Sekcija podjetnic - članic, ki znotraj sekcije usklajujejo svoje delovanje in skupaj rešujejo vprašanja z namenom enotnega programskega in sistemskega delovanja na področju ženskega podjetništva v strokovnem in poslovnem pogledu. Članstvo v sekciji omogoča članicam, da v skladu s svojim znanjem, izkušnjami in sposobnostmi tvorno sodelujejo pri delu sekcije in njenem razvoju ter hkrati uveljavljajo svoje interese.