Sekcija podjetnic

Nagovor predsednice Sekcije podjetnic


Draga podjetnica, pozdravljena in vabljena v naš krog!

Pravijo, da okolje spremenimo tako, da spreminjamo sebe. Mogoče lahko k boljšemu podjetniškemu okolju prispevamo tudi tako, da oblikujemo pogoje, v katerih bodo ženske lažje delovale po svojih merilih. Kot podjetnice, kot menedžerke, kot zaposlenke, kot znanstvenice, pa tudi kot gospodinje, če si tako izberejo.

Nekateri tudi pravijo, da je podjetništvo eno samo. Pa vendar proučujemo več vrst podjetništva, država spodbuja različne vrste podjetništva, opredeljujemo socialno podjetništvo, tehnološko podjetništvo, podjetništvo na podeželju… pa tudi žensko podjetništvo.

Podjetnice pišejo svoje zgodbe. Imajo svoje probleme. Imajo svoj način komuniciranja. V krogu sebi podobnih se drugače izražajo. Sekcija podjetnic daje možnost, da tiste, ki še niso našle svojega kroga, poskusijo v tem.

Napočil je čas, ko je prav, da se osredotočimo na žensko. Pokažemo ženske zgodbe, iz katerih se bodo česa naučili tudi moški. Pokažemo ženski princip, ženski način izražanja. Verjamem, da se iz tega lahko vsi naučimo in pridobimo.

Ideja za ustanovitev  sekcije podjetnic pri PTZ je nastala v okviru delovne skupine za financiranje ženskih podjetij We Gate. Ponovno, ali pa še vedno, poudarjamo premajhno, zelo borno zastopanost ženskih podjetij v procesu pridobvanja tveganega kapitala in drugih virov lastniškega financiranja. Je to zato, ker je premalo žensk v odborih skladov? Ali morda rabimo sklade, ki so specialirani samo za ženske? Zakaj ženske ne želijo financirati skozi sklade? Kaj pa če se odgovor skriva v pristopu k tej tematiki? Tudi to je tema, katere se bi morale v sekciji ne le dotakniti, ampak jo kar dobro raziskati in podati predloge za spremembe.

Dobro bi bilo, da bi imeli v Sloveniji seznam ženskih podjetij. Do tega lahko pridemo s spremembo statističnega zbiranja podatkov. Lahko pa začnemo že kar takoj in odpremo portal za podjetja, katerih ustanoviteljice, lastnice in voditeljice so ženske.

Tako bomo lažje promovirali ženska podjetja. Mogoče se bo v tem primeru več strokovnjakinj odločilo, da stopi na tvegano podjetniško pot in bomo imeli več rastočih ženskih podjetij.

Ženske smo manj samozavestne in veliko bolj oklevamo ob prijavah na različne razpise.

Ženske se manj mrežimo. Izobražujemo se na drugih področjih kot moški. Tudi različne skupine podjetnic rabijo različne vrste usposabljanj in izobraževanj.

Vse to so teme, ki se mi zdijo pomembne za obravnavo in akcijo v okviru sekcije podjetnic.

Sama trdim, da mora biti vsaka ženska podjetna. Podjetnica pa ni vsaka. Kajti podjetništvo je povezano s tveganjem, tega pa ne maramo in ne želimo vse. V razvitih gospodarstvih na severu Evrope ni veliko podjetnic. Ženske v Skandinaviji so zadovoljne na svojih delovnih mestih, saj tam lahko izrazijo veliko svoje podjetnosti in kreativnosti. Sploh malih podjetnic je veliko v nerazvitih gospodarstvih, kjer se ženske borijo za preživetje družine.

Sekcija podjetnic je torej namenjena ženskam, ki že stopajo po podjetniški poti ali pa si tega želijo.  

Vabimo vse ženske, ki želijo prispevati k spreminjanju okolja in pogojev za delovanje žensk v podjetništvu in v celotnem gospodarstvu, da se nam pridružijo.

In ne, ni še preveč tovrstnih združenj. Še več naj jih nastane in širi idejo tudi ženskega pristopa!

 

Mateja Vadnjal, predsednica Sekcije podjetnic