Sekcija podjetnic

Organi upravljanja Sekcije


Predsednica sekcije:  Mateja Vadnjal, Agnes d.o.o.
Namestnici predsednice : Matejka Adamlje, Adamlje3 d.o.o., Lucija Arnold s.p.


ČLANICE IZVRŠILNEGA ODBORA Sekcije podjetnic: 

Simona Petrič, Elvez

Jernejčič Dolinar Barbara, HIDROTISK d.o.o.

Mateja Tanšek Simeunović s.p., MCREDUS

Petra Nikolič, B+N SL Facility Services d.o.o.

Mateja Vadnjal, Agnes d.o.o.

Lucia Lučka Klanšek, LLK, llc

Alma Ramčilović Jesih, GEAPRODUKT D.O.O.

Tjaša Grünfeld, CARAVAN d.o.o.

Lucija Arnold s.p.

Matejka Adamlje, Adamlje3 d.o.o.Simona Petrič, Elvez, Jernejčič Dolinar Barbara, HIDROTISK d.o.o., Mateja Tanšek Simeunović s.p., MCREDUS, Petra Nikolič, B+N SL Facility Services d.o.o., Mateja Vadnjal, Agnes d.o.o., Lucia Lučka Klanšek, LLK, llc, Alma Ramčilović Jesih, GEAPRODUKT D.O.O., Tjaša Grünfeld, CARAVAN d.o.o., Lucija Arnold s.p. , Matejka Adamlje, Adamlje3 d.o.o.

Volitve v organe Sekcije podjetnic so bile izvedene na Ustanovnem zboru  8. marca  2022.

Upravni odbor Podjetniško trgovske zbornice je potrdil Pravila o organiziranosti in delu Sekcije podjetnic na Ustanovnem zboru Sekcije podjetnic dne 8. marec 2022.


Avtor: PTZ