Sekcija podjetnic

Poslanstvo 


Sekcija podjetnic se bo zavzemala za spodbujanje samozavestnega trajnostnega delovanja in prepoznavanja pomena podjetniškega ustvarjanja podjetnic.

Vizija


Sekcija podjetnic bo z namenom ustvarjanja širjenja poslovnih priložnosti s povezovanjem, izobraževanjem in promocijo širila obseg svojega članstva in pomen ženskega podjetništva.