Sekcija podjetnic

Cilji


Cilji Sekcije so povezati in podpirati podjetnice v Sloveniji in tujini ter spodbuditi mlade ženske k odločitvi za podjetniško pot in za njihov pozitivni  odnos do podjetništva.

Aktivnosti za dosego ciljev iz prejšnjega odstavka so zlasti:

  • mreženje in povezovanje
  • mentorstvo: mentoriranje mladih podjetnic
  • dogodki: forumi, posveti, konference, dnevi ženskega podjetništva
  • podeljevanje priznanj: pri obstoječih priznanjih podjetnikom, gospodarstvenikom in managerjem, ženske le redko pridejo v izbor, zato bi mogoče lahko podeljevali priznanja podjetnicam MSP
  • promocija ženskega podjetništva med mladimi
  • projekti povezovanje ženskega sodelovanja z različnimi organizacijami in inštitucijami
  • prijava na projekte za podporo ženskemu podjetništvu