Zapri

Programska izhodišča


 

Programske smernice za obdobje 2024 – 2026 so:

1)      Izobraževanje za strokovni in osebnostni razvoj:

a.       Organizacija seminarjev, delavnic in webinarjev s poudarkom na razvoju poslovnih veščin in osebnostne rasti.

b.       Povezovanje z izobraževalnimi institucijami za ponudbo prilagojenih programov izobraževanja.

 

2)      Informiranje in promocija:

a.       Redno objavljanje informacij o aktualnih temah, novostih, dogodkih in priložnostih za podjetnice na spletni strani in v e-novicah.

b.      Izdaja rednih e-novic z informacijami o financiranju, mednarodnem sodelovanju, izobraževanju in drugih pomembnih temah.

c.       Promocija dosežkov podjetnic članic sekcije

 

3)      Sodelovanje s sorodnimi institucijami doma in po svetu:

a.       Vzpostavitev partnerstev in sodelovanje z mednarodnimi organizacijami za izmenjavo znanja in izkušenj. (WEgate)

b.       Aktivno sodelovanje v mednarodnih mrežah in organizacijah za izmenjavo znanja, izkušenj in priložnosti.

c.       Udeležba v projektih za promocijo ženskega podjetništva in izmenjavo najboljših praks doma in po svetu.

 

4)      Aktivnosti za spodbujanje članskega sodelovanja:

a.       Letno srečanje podjetnic z gosti iz gospodarstva, politike in akademske sfere za izmenjavo idej in izkušenj.

b.       Organizacija dogodkov ob kavi, s predstavitvijo uspešnih podjetnic članic in izmenjavo poslovnih praks

c.       Sodelovanje v programih za promocijo ženskih voditeljic in podjetnic.

d.       Letna prireditev za obeležitev uspehov in prispevka ženskega podjetništva k gospodarstvu.

e.       Podjetniški novoletni sejem s promocijo podjetij članic sekcije

 

5)      Pridobivanje sredstev za pomoč in promocijo ženskega podjetništva:

a.       Iskanje in pridobivanje finančnih sredstev za podporo projektov, promocijo ženskega podjetništva.

 

6)      Rast Sekcije podjetnic v obdobju 2024-2026:

a.       povečanje članstva, le ta omogoča večjo raznolikost in možnost za ustvarjanje pozitivnih sprememb. Cilj je, da v obdobju 2024-2026 pridobimo 50 novih članic.

b.       Izvedba redne letne ankete ugotavljanja zadovoljstva članic sekcije ter prejemanje predlogov sprememb in izboljšav

c.       Spodbujanje sodelovanja članic pri programskih aktivnostih