Sekcija podjetnic

Programska izhodišča


Programske usmeritve Sekcije so predvsem:

 1. povezovanje in medsebojna pomoč, 
 2. izobraževanje za strokovni in osebnostni razvoj,
 3. obveščanje - zbrane informacije na enem mestu,
 4. pridobivanje sredstev za pomoč in promocijo ženskega podjetništva, 
 5. mentorstvo, 
 6. mreženje,  
 7. prepoznavanje in nagrajevanje najboljših praks in dosežkov, 
 8. povezava z drugimi sorodnimi organizacijami po svetu,
 9. predstaviti “role models” in se vključiti v sistem Ambasadork za žensko podjetništvo,
 10. spodbujanje podjetniškega razmišljanja in podjetništva med mladimi ženskami,
 11. identifikacija problemov ženskega podjetništva  in skupno iskanje pravih rešitev in oblikovanje novih predlogov,
 12. vzpostaviti sistem, ki bo omogočal zbirko ženskih podjetij, izdelava portala v okviru sekcije ženskega podjetništva,   
 13. zastopanje interesov podjetnic  - pravice, povezane z bolniškimi staleži, porodniškimi, kasneje razmislek o kakšnem skladu za medsebojno pomoč, varstvo otrok, skrb za ostarele starše (ti. "sendvič generacija" podjetnic je zelo obremenjena z obojim),
 14. redno informiranje podjetnic o različnih možnostih financiranja, mednarodnega sodelovanja, izobraževanja itd. – newsletter,
 15. redno anketiranje z namenom zbiranja podatkov o potrebah podjetnic po izobraževanju in usposabljanju, financiranju ipd.,
 16. organizacija izobraževanj in usposabljanj - pomembno se je zavedati, da različne skupine podjetnic potrebujejo različne vrste usposabljanj in pomoči,
 17. organizacija letne konference,
 18. povezovanje z mednarodnimi mrežami in podobnimi združenji,
 19. sodelovanje v mednarodnih projektih idr.