Zapri

Nagovor predsednice Sekcije podjetnic


Spoštovane članice.

Uvodoma naj predvsem izrazim zahvalo za izkazano čast in zaupanje. Zavedam se, da je vodenje sekcije zahtevna naloga, še posebno ob dejstvu stalnih sprememb, s katerimi se soočamo tako podjetnice kot podjetniki. Pri svojemu vodenju sekcije se bom namreč zavzemala za povezovanje različnih spolov in struktur z željo, da gradimo mostove do boljših poslovnih možnosti skupaj.

Podatki merjenja motivacije za vstop v podjetništvo potrjujejo rast podjetništva tako v številu podjetij kot tudi na podlagi akademskih raziskav. Kljub temu Slovenija še vedno caplja za povprečjem EU, še posebno na področju ženskega podjetništva.

Na področju ženskega podjetništva namreč v praksi še vedno vse premalo prepoznavamo pomen in vlogo ženskega podjetništva, humanitarnosti, solidarnosti in socialnega podjetništva. Med nagrajenci letošnjih gospodarskih dosežkov ni niti ene ženske, po statistiki sorodne organizacije Ona ve, pa se medijih pojavlja le približno 20 % žensk, med najvišjimi vodstvenimi strukturami zasledimo le 13 % žensk, po anketi med osnovnošolci pa je zaznati celo večjo nestrpnost, omalovaževanje ženskih sposobnosti ter spodbujanje stereotipov.

Podjetniški izvedenci, ki so sodelovali pri zadnji letni raziskavi o podjetništvu pri Ekonomski-poslovni fakulteti v Mariboru priporočajo nadaljnjo rast vladnih programov za krepitve podjetništva in podjetniškega okolja, na drugi strani pa spodbujanje sodelovanja z univerzami, usklajenega delovanja med vsemi deležniki, več poudarka izobraževanju in digitalizaciji, kot tudi izboljšanju kulturnih in družbenih norm tudi z aktivnejšimi družinskimi pogovori o odgovornosti in spoštovanju. Pri tem igra pomembno vlogo tako promocija kot izmenjava poslovnih praks tudi s pomočjo medijev.

V tem kontekstu je pripravljen tudi predlog delovanja Sekcije podjetnic za naslednji dve leti. Zavzemati se moramo za medsebojno sodelovanja – tako med članicami, kot z ostalimi deležniki bodisi v tej hiši, bodisi izobraževalnimi institucijami, gospodarskim in javnim sektorjem in to doma in v tujini.

Pri izvajanju izobraževalnih tem se bomo fokusirali na aktualne teme s področja trajnosti, digitalizacije, sodobnih marketinških pristopov, osebne rasti in krepitvi samozavesti, zavezništva, poguma in osebnega nastopa.

Želimo doseči večjo vključenost sekcije v aktivnosti ostalih sorodnih združenj in institucij, predvsem pa večjo prepoznavnost Sekcije podjetnic in predvsem podjetnic.

Predvsem pa želimo, da bi bila vsaka članica ponosna in zadovoljna, da bi širila glas skupnosti, ki ji lahko pomaga k širitvi posla in obzorij ter jo podpira in spodbuja pri doseganju novih dosežkov tako na poslovni kot osebni ravni.

 

mag. Mojca Kunšek, ustanoviteljica Futura planet s.p., bivša dolgoletna direktorica Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES), je magistrica ekonomskih znanosti, habilitirana višja predavateljica Ekonomske fakultete v Ljubljani, certificirana EMCC coachinja, članica Združenja manager ter prejemnica nagrade Artemida za trajni prispevek k ženskemu managementu. Svojo poslovno pot je gradila pretežno v gospodarstvu, v 10 letih vodenja AJPES pa je močno vplivala na dvig njegove prepoznavnosti doma in po svetu, saj je bila 5 let tudi članica vodstva in njegovih komisij Evropskega registrskega združenja (EBRA). Zadnjih 20 let se intenzivno ukvarja tudi z osveščanjem uporabnikov o izvajanju zakonskih zahtev ter uporabi podatkov, kadrovskem managiranju, upravljanju tveganj, trajnostnem delovanju ter odgovornem stopanju v podjetništvo, o čemer priča vrsta strokovnih člankov v strokovnih medijih, predstavitev različnim stanovskim združenjem in predavanj študentom ter bodočim podjetnikom.

Vabimo vas, da se nam pridružite in proaktivno z nami

soustvarjate prijaznejše podjetniško okolje v Sloveniji!


  Pristopni obrazec PTZ-Sekcija podjetnic.pdf