Zapri

Cilji Sekcije podjetnic za obdobje 2024 - 2026 

 

  • Povečanje članstva za 50 novih članic v obdobju 2024 - 2026

  • Izvedba letnega srečanja podjetnic, 3 dogodkov ob kavi ter adventnega sejma

  • Izvedba anket ob dogodkih ter redne letne ankete ugotavljanja zadovoljstva članic sekcije z možnostjo prejemanja predlogov sprememb in izboljšav, kateri realizacijo ovrednoti Izvršilni odbor na eni izmed svojih sej

  • Izvedba 4 sej Izvršnih odborov letno

  • Najmanj enkrat letno sodelovanje na mednarodnem dogodku s poročilom izvršnemu odboru

  • Spodbujanje sodelovanja članic pri programskih aktivnostih, prepoznavanju dosežkov kolegic podjetnic in izmenjavi poslovnih praks